"Fishing Flies 3"
(12" x 12")
email: Carolyn Ritter